Media

Reset filters

National Initiatives Netherlands: Media Reports

Press Conference on the societal impact of pain in the Netherlands - Den Haag

Publication of the report "Chronische pijn” of the Dutch "Regieraad Kwaliteit van Zorg". Met: Gertie Filippini, voorzitter van de Dutch Pain Society; Frank Huygen, hoogleraar anesthesiologie en pijngeneesskunde van het Erasmus MC, Rotterdam; Mevrouw Smilde, Tweede Kamer - Woordvoerder volksgezondheid / zorg van het CDA.

View the full Press Conference:
SIP Press Conference Part I 
SIP Press Conference Part II